Tieto on valtaa Kalle Katajan esille nostamia kirjoituksia

USA:n puolustusministeriön raportti: Yhdysvallat rahoittaa ISIS-terroristeja

Suomessakin halutaan lisätä poliisivaltiolle kuuluvia piirteitä ja luoda DDR-henkistä kansalaisiin kohdistuvaa kyttäysilmapiiriä. 

On syytä tutkia pintaa syvemmälle mistä ja miten terroria rahoitetaan, sillä terroria käytetään pääasiallisena syynä yhä vainoharhaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. 

Kuin tyhjästä ilmaantunut ja vielä muutama vuosi sitten tuntematon ISIS-ryhmä on ripeästi korvannut väsyneen al-Qaedan maailman suurena pelokkeena. 

Kansalaisten etua USA:ssa valvova Judicial Watch sai oikeusteitse käsiinsä USA:n hallinnon sisäisen raportin, joka paljastaa useiden maiden hallinnon sekä läntisten maiden tiedustelupalveluiden ja armeijoiden olleen tietoisesti yhteistyössä al-Qaedan ja muiden ääriryhmien kanssa Syyrian hallinnon kaatamiseksi, ja että tästä yhteistyöstä on syntynyt maailmaa terrorisoiva ISIS-järjestö.

Tutkiva journalisti Nafeez Ahmed kommentoi raporttia: "Vuodettu asiakirja paljastaa lännen tukeneen väkivaltaisia islamistiryhmiä yhteistyössä Turkin ja muiden maiden kanssa Syyrian presidentti Assadin heikentämiseksi, vaikka he samalla ennustivan sen johtavan 'islamilaisen valtion' syntyyn Irakissa ja Syyriassa (ISIS)."

Juuri julkistetun USA:n hallinnon asiakirjan mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö ennusti "islamilaisen valtion" todennäköisen muodostumisen näiden toimien seurauksena, mutta luonnehti sitä strategiseksi tilaisuudeksi Syyrian hallinnon eristämiseksi.

Nyt ISIS ympäri Lähi-Itää päitä katkoessaan tarjoaa myös hyvän verukkeen USA:n aseteollisuudelle aseistaa koko alue mukaanlukien Saudi-Arabia, Israel ja Irak uuden uhan torjumiseksi.

USA:n sotateollisuuden olleen ainut selvä voittaja tästä kaaoksesta ei ollut kenellekään uutinen, mutta selvää ei ole ollut miten Yhdysvaltain hallinto on ollut tietoisesti ohjaamassa tapahtumia ja kehitystä kohti nykytilannetta.

Paljastuneen raportin avulla on mahdollista ymmärtää miten nykytilanteeseen on tultu sekä valottaa USA:n ja muiden hallintojen roolia terroristien narujen vetäjänä ja tukijana.

Nafeez Ahmedin kirjoitus: "Salainen Pentagonin raportti paljastaa lännen pitäneen ISIS:tä strategisena valttina".

 

Tekopyhyyttä

Paljastukset ovat ristiriidassa länsihallitusten julkisten tavoitteiden kanssa ja nostattavat kiusallisia kysymyksiä lännen tuesta väkivaltaisille ääriryhmille samalla kun sisäpoliittisesti pyritään terrorilla uhkailemalla pelotella kansalaisia hyväksymään totaalista seurantaa ja kansalaisoikeuksien rajoittamista.

Aiemmin tällä viikolla oikeuden kautta saadut dokumentit sisältävät USA:n puolustustiedustelun (DIA) salaiseksi luokitellun asiakirjan elokuulta 2012.

DIA toimittaa sotilastiedustelua USA:n puolustusministeriön ja tiedusteluyhteisön suunnittelijoiden ja päättäjien avuksi.

Yksikään valtamedian julkaisu ei ole toistaiseksi tarkasti alleviivannut kiusallisia yksityiskohtia, jotka paljastavat läntisten hallintojen tietoisesti elättäneen ja kasvattaneen al-Qaeda -vetoista kapinaa Syyriassa.

Charles Shoebridge, entinen Iso-Britannian armeijan ja Scotland Yardin terorrisminvastaisen toiminnan tiedustelu-upseeri sanoo:

“Asiakirja sisältää vähän julkisuudessa käsiteltyjä paljastuksia, jotka nostattavat keskeisen merkittäviä kysymyksiä länsihallintojen ja median tuesta Syyrian kapinallisille."

Lännen islamistit

Asiakirja vuodelta 2012 vahvistaa radikaalien islamistien olleen pääasiallinen komponentti Syyrian hallinnonvastaisessa rintamassa. Tästä huolimatta ryhmåt saivat jatkuvaa tukea ja rahoitusta läntisiltä armeijoilta ja niiden paikallisilta liittolaisilta.

DIA:n dokumentti toteaa ISIS-edeltäjän al-Qaedan Irakissa (AQI) tukeneen oppositiota alusta asti ideologisesti ja median kautta yhdessä länsihallitusten, arabimaiden ja Turkin kanssa.

Asiakirja ennustaa Assadin hallinnon säilymisen ja kriisin muuttuvan lännen, arabimaiden, Turkin sekä Venäjän, Kiinan ja Iranin välikäsien kautta tapahtuvaksi sodaksi.

Raportissa kehotetaan luomaan oppositiolle turvapaikkoja ilmavoimilta samaan tapaan kuten Libyassa annettiin tukea ja suojaa NATO:n voimin al-Qaedan liittolaisille nk. lentokieltoaluein.

Tilaus ISIS-ryhmälle

USA:n puolustusministeriö odotti islamistisen valtion julistamista useiden terroristijärjestöjen toimesta Irakissa ja Syyriassa ennustaen tulevaa kehitystä tarkasti.

Siitä huolimatta asiakirja toteaa "länsimaiden, arabimaiden ja Turkin tukevan näitä opposition pyrkimyksiä taistellessaan alueiden hallinnasta."

Iso-Britannian hallitus kiistää kaiken kysyttäessä asiasta sanoen:

"AQ ja ISIL (ISIS) ovat terrorijärjestöjä. Iso-Britannia vastustaa kaikkia terrorismin muotoja."

"Syyriassa olemme aina tukeneet maltillisia oppositioryhmiä."

DIA ei vastannut pyyntöön kommentoida.

Strateginen valtti

Turvallisuusanalyytikko Charles Shoebridge, joka on seurannut länsihallintojen tukea islamistisille terroristeille Syyriassa sodan alusta lähtien, kiinnittää huomiota siihen kuinka raportit paljastavat  ristiriitoja länsihallintojen julkisten väitteiden ja todellisuuden välillä:

“Syyrian kriisin ajan USA:n ja Iso-Britannian hallitukset ja lähes kaikki media kertoivat opposition olleen liberaaleja, maltillisia, demokraattisia ja maallisia ja täten kelvollisia vastaanottamaan lännen tukea."

"Näiden tietojen osoittaessa väitteiden olleen kattettomia, on merkittävää että läntinen media pysyy raporteista vaiti."

Entinen USA:n merijalkaväen sotilas ja Levant Reportin päätoimittaja Brad Hoff toteaa raportista:

"USA:n tiedustelu ennusti islamilaisen valtion Irakissa ja Syyriassa (ISIL / ISIS), mutta sen sijaan että se olisi selvästi määritelty viholliseksi, raportti kuvasi ryhmän Yhdysvaltain strategiseksi valtiksi."

Osallisuus

USA:n johtaman strategian kriitikot ovat aiemminkin nostaneet esille kysymyksiä liittolaisten rooleista ja tuesta terroristiryhmille Syyriassa.

Yleinen väite on, että USA:n hallitus ei ollut tarpeeksi tarkka seuratessaan tuen saajia ja varmistaakseen kapinallisten olleen maltillisia.

Julkistetut raportit osoittavat selvästi, että vuosia ennen kuin ISIS aloitti organisoidun hyökkäyksensä kohti Irakia, Yhdysvaltain tiedustelupalvelut olivat täysin tietoisia islamististen ääriryhmien kuulumisesta Syyrian kapinallisten ytimeen.

Siitä huolimatta USA:n puolustusministeriö jatkoi islamistien tukemista samaan aikaan odottaen sen todennäköisesti johtavan islamilaisen valtion julistamiseen.

Analyytikko Shoebridge toteaa: "Asiakirjat osoittavat USA:n hallinnnon tienneen kapinallisten äärimmäisyydestä ja sodan todennäköisistä seurauksista sekä etenkin ISIS-organisaation muodostumisesta viimeistään elokuussa 2012, mutta sen laskettiin olevan etu USA:n ulkopolitiikalle. Tämä viittaa myös päätökseen johtaa länsimaiden kansalaisia tarkoituksellisesti harhaan uskotellen kapinallisten olevan maltillisia suostuvaisen ja peräänantavan median avulla.’”

Annie Machon, entinen Iso-Britannian MI5-tiedustelu-upseeri, joka paljasti 90-luvulla Iso-Britannian MI6-palvelun rahoittaneen al-Qaedaa salamurhatakseen Libyan johtajan Gaddafin, sanoo asiakirjoista:

“Tämä ei ole mikään yllätys. Yksittäisten maiden sisällä on aina useita kilpailevia tavoitteita omaavia  tiedustelupalveluita.”

Annie Machon totesi kilpailevan tiedustelupalvelun MI6:n Libyan operaation johtaneen viattomien ihmisten kuolemiin ja tapahtuneen "juuri sillä hetkellä, kun MI5 oli perustamassa uutta yksikköä tutkimaan al-Qaedaa."

Tätä strategiaa toistettiin suuremmassa mittakaavassa vuoden 2011 NATO:n operaatiossa Libyassa, Machaon jatkaa kertoen CIA:n ja MI6:n olleen "tukemassa samoja libyalaisia ryhmiä johtaen hajonneeseen valtioon, massamurhiin ja anarkiaan. Ajatus siitä että osa USA:n sotateollisuudesta ja turvallisuuspalveluista ovat olleet luomassa ISIS-organisaatiota on osa samaa kuviota. He ovat edelleen väliinpitämättömiä julmasta kärsimyksestä joka heidän valtapeleistään seuraa."

Hajota ja hallitse

Useat Yhdysvaltain hallinnon virkamiehet ovat myöntäneet, että heidän lähimmät liittolaisensa nk. ISIS-vastaisessa ryhmittymässä ovat olleet rahoittamassa väkivaltaisia ääriryhmiä joista ISIS on muodostunut.

USA:n varapresidentti Joe Biden myönsi viime vuonna Saudi-Arabian, yhdistyneiden arabiemiraattien, Qatarin ja Turkin kanavoineen satoja miljoonia dollareita islamistisille kapinallisille, jotka muuntuivat ISIS-ryhmäksi.

Biden jätti kuitenkin kertomatta sen, minkä puolustusministeriön asiakirja paljastaa: salainen strategia oli USA:n, Iso-Britannian, Ranskan, Israelin ja muiden länsihallintojen valvoma ja hyväksymä.

Strategia sopii myös yhteen USA:n armeijan tilaaman RAND Corporationin laatiman raportin kanssa.

Neljä vuotta ennen DIA:n asiakirjaa julkaistu raportti kehottaa USA:ta ottamaan sunnien puolen sunnien ja siia-islamistien välisessä konfliktissa. USA:n tulisi rajoittaa Iranin vaikutusvaltaa tukemalla sunnihallintoja Saudi-Arabiassa, Egyptissä ja Pakistanissa.

Raportti vahvisti "hajota ja hallitse" -strategian olevan jo käytössä Irakissa "taktisella tasolla".

Raportti totesi USA:n olevan muodostamassa "väliaikaisia liittoja" al-Qaedaan liittyvien ryhmittymien kanssa, jotka olivat aiemmin taistelleet Yhdysvaltoja vastaan.

USA:n salaiset tiedustelupalvelun asiakirja joka osoittavat Yhdysvaltojen johtaman ryhmittymän olleen tietoisesti luomassa terroria levittävää islamilaista valtiota (ISIS) herättää erittäin epämiellyttäviä kysymyksiä jatkuvista pyrkimyksistä lisätä poliisivaltiomaista kehitystä terrorisminvastaisilla verukkeilla.

ISIS-ryhmän nousun jälkimainingeissa kansalaisiin kohdistuvaan massavalvontaan ja sensuuriin pyrkivät aloitteet ovat lisääntymässä Atlantin molemmilla puolilla ja kohdistuvat usein aktivisteihin, journalisteihin, vähemmistöihin sekä etenkin muslimeihin.

USA:n puolustusministeriön raportti osoittaa ensisijaisen uhan tulevan länsimaiden omasta harhaanjohdetusta politiikasta joka on tukenut ääriryhmiä epämääräisten geopoliittisten päämäärien toteuttamiseksi.

Alkuperäinen artikkeli:

Nafeez Ahmed - http://www.zerohedge.com/news/2015-05-23/secret-pentagon-report-reveals-us-created-isis-tool-overthrow-syrias-president-assad

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (34 kommenttia)

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Jos tuo kaikki on totta, on USA paljon pahempi vallankäyttäjä kuin Venäjä. Olennainen kysymys on, mihin voi luottaa. Jostain ISI kuitenkin varallisuutta on sodankäyntiin saanut. Yleisesti arvioidaan, että rahat tulevat öljyn ja muinaismuistojen myynnistä. Luulisi, että nykyaikana ja nykyisillä välineillä nuo kauppareitit on helppo tukkia. Joku sekasorrosta hyötyy. Onko pitävästi edes selvitettävissä, kuka tai mitkä ryhmittymät?

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Jotkut viisaan oloiset kehottavat usein seuraamaan rahaa.

USA:ssa toimiva aseteollisuus on pitkään tuottanut enemmän kuin muu maailma yhteensä.

Mukana on vielä energiapolitiikka ja geopoliittiset intressit.

Paljon kokkeja, iso soppa.

Yleinen moraalin ja rehellisyyden puute on pahin ongelma.

Anna-Leena Nieminen

“Ei ole suurempaa uhkaa pysyvälle rauhalle kuin demokraattinen valtio, ja erityisesti Yhdysvalloissa” - professori Hans-Hermann Hoppe

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

USA:n aseteollisuus epäonnistui tavoitteessaan saada sota syttymään NL:n ja Ukrainan välille.

ISIS jatkaa voittokulkuaan Lähi-idässä.

Mitä seuraavaksi?

Käyttäjän kirstityoton kuva
Kirsti Era

NL tarkoittanee Netherlands?
Neuvostoliitto lakkautettiin 1991, mikä tuntuu aika monilta oligarkkien, kirkonjohtajien ja turvallisuuspalvelumiesten johtaman Venäjän ihailijoilta jäävän hoksaamatta.
Vaikka olisi pitänyt Neuvostoliittoa etc. sosialistisina maina, niin on hyvä huomata ettei niitä ole ollut neljännesvuosisataan.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Tässä on pakko olla jotain, kun kerran entinen merijalkaväen sotilas Brad Hoff on sanansa sanonut.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Näin on. Hoff on Levant Reportin päätoimittaja.

Levant Report koostuu kouluttajista, joilla on suoraa kokemusta ja ovat eläneet, opiskelleet ja matkanneet laajasti ns. Levantin alueella, jossa ISIS vaikuttaa.

Heillä on usein merkittävää ensikäden tietoa tapahtumista, joista itsesensuuria ja todellisen vallan myötäilyä harrastava media ei kerro.

http://levantreport.com/about/

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

Seurattavaksi menee kyseinen sivusto.

Näkemystä tosiaan löytynee.

EDITORIAL STAFF:

BRAD HOFF is Managing Editor of Levant Report. He is a former Marine and has taught ancient and modern history at various schools across Texas – both at the college and high school levels. Brad has lived and traveled extensively throughout the Middle East, spending most of his time in Syria prior to the 2011 uprising.

TIMOTHY HECKENLIVELY, PhD teaches Classics at a major central Texas university. He has spent more than a year and a half living and traveling throughout Syria, especially among its Christian communities. He lived and studied in Maaloula for much of this time.

ERICK ALVAREZ is a native of El Salvador, but since the 80’s has made Texas his home. He is an educator that has taught at several Dallas-Fort Worth area and East Texas institutions, and has guest lectured in university classrooms on American foreign policy in Central America. Over the past decade he has lived for short periods in Egypt, Palestine, Israel, Greece, and Russia.

TERRY COWAN is an East Texas businessman. He also teaches History at Tyler Junior College and the University of Texas at Tyler. Terry travels extensively in the Balkans, the Levant and the Caucasus nations.

ZAC WINGERD, PhD has taught at various colleges across Texas and currently teaches US and World History at a major central Texas university. He has spent a significant amount time abroad in Europe, Russia, and Turkey.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

"USA:n hallinnon sisäisen raportin, joka paljastaa .. että tästä yhteistyöstä on syntynyt maailmaa terrorisoiva ISIS-järjestö."

Valaiseva kirjoitus USA:n yhteistyöstä terroristijärjestöjen kanssa. USA:n massiivinen puolustustarviketeollisuus ohjaa melko vahvasti maan ulkopoliittista toimintaa. Aseelliset konfliktit maailmalla takaavat kysynnän ja vakaan työllisyyden alalla. Jos USA olisi halunnut sammuttaa palon Syyriassa ja Irakissa, olisi se lähettänyt sinne riittävän määrän jalkaväkeä, mutta se halusi pitkittää sitä ja taata peruskysynnän maan puolustustarviketeollisuudelle.

Hieman viitteitä saa, kun katsoo USA:n alan yritysluetteloa:
http://special.defensenews.com/top-100/charts/top1...

Käyttäjän pekkakorvenniemi kuva
Pekka Korvenniemi

"On syytä tutkia pintaa syvemmälle mistä ja miten terroria rahoitetaan, sillä terroria käytetään pääasiallisena syynä yhä vainoharhaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi."

Ainakin tuossa on kirjoittaja oikeassa. Suomessakin mennään kuin pässi narussa yksilönvapauksien rajoittamisen tiellä, vaikka viimeisimmästä terroriteosta Suomessa lienee aikaa ainakin 50 vuotta.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Ensin USA tuhosi ei uskonnollisen valtion Irakin ja uskonto pääsi vallalle.
Samoin Afganistanissa USA on voimistanut talibaneja.
Kansat eivät tunnu aseita nöyrtyvän.

Käyttäjän vesaluoma70 kuva
Vesa Luoma

Ihmisen kannalta pahimpia vihollisia on usan kaltaiset "demokraattiset" valtiot, kun niiden pahoista motiiveista ei voi tietää, toisin kuin suoraan toimivista terroristeista.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Omaa tekstiäsi valottavat nämä kaksi artikkelia, luehan:

The stunning story of the fall of Ramadi
http://rudaw.net/english/middleeast/iraq/230520158

Why is the Islamic State undefeatable?
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4659562,...

Koko Lähi-idän alueelle tarvitaan yksi (ja vain yksi) uusi valtio, Kurdistan. Toteutuessaan itsenäinen Kurdistan - koko Kurdistanin alueella - merkitsisi sisäsyntyisen demokratian ja moniarvoisuuden nousua, vaikka maa ei mikään paratiisi olisikaan. Ongelma vain on, että vuosituhansia omilla asuinsijoillaan asuneet kurdit ovat liian hajanaisia, keskinäiset kiistat ovat heikentäneet heitä ja etenkin Syyriassa ja Turkissa kurdius on käytännössä pannassa. Pakkosulauttamistoimet yhtäällä arabialaiseen, toisaalla turkkilaiseen väestöön jatkuvat yhä.

Kiintoisaa on, että historiasta tuntemamme Saladin oli kurdi ja hän oli syntynyt Tikritissä. Milloinkahan arabialaisuus syrjäytti vanhassa kurdikaupungissa kurdiuden. Bagdad on perustettu muinaisen persialaisen kylän sijoille. Milloinkahan arabius tuli Bagdadin alueelle ja miten nopeasti entiset etnokset saatiin pois pelistä?

Ovat suur-/supervallat mitä tahansa, aina ne tuottavat tuhoa ja epäoikeudenmukaisuutta toisille, vaikka voivat saada hyvääkin aikaan. Nykyajassa pahaa tuovat Yhdysvallat, Venäjä ja kasvavassa määrin Kiina sekä etenkin arabimaailma, joka on alistanut ja hävittänyt erityisesti berberien identiteettiä Pohjois-Afrikassa ja osin myös kurdien elinmahdollisuuksia.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Kuumapäisyys yhdessä sairaaksi muunnetun uskonnollisen ideologian ja avokätisen rahoituksen kera johtaa juuri tähän.

Saudi-Arabia on muuntumassa erittäin aggressiiviseksi ja on jo avoimesti hankkimassa ydinaseita.

Kurdit taitavat valitettavasti lopulta jäädä joko parkkialueen tai kemiallisten myrkkyjen alle.

Käyttäjän anttikivivalli kuva
Antti Kivivalli
Reino Jalas

Hienon juttusi heikoin puoli on siinä, että niitä amerikkalaisia “vuodettuja dokumentteja“ on vain yksi ainoa kappale. Ja siinä ainokaisessa taas ei kerrota sellaisia asioita kuin jutussasi väitetään.

“Asiakirjat vuodelta 2012 vahvistavat radikaalien islamistien olleen
pääasiallinen komponentti Syyrian hallinnon vastaisessa rintamassa.
Tästä huolimatta ryhmät saivat jatkuvaa tukea ja rahoitusta läntisiltä
armeijoilta ja niiden paikallisilta liittolaisilta.“

Kaikkihan alkoi siitä että arabikevään 2011 jälkimaininkeina syyrialaiset alkoivat protestoida presidentti Al Assadia vastaa. Pian Assad määräsi asevoimansa ampumaan protestoivia siviilejä, siviilit vastasivat tuleen ja tämä laajeni sisällissodaksi.

Aika pian Syyrian suunnalta nousi kova parku, että länsimaiden ja YK:n pitää mennä lopettamaan armeijan suorittama siviilien pommitus ja teurastus. Mennä vastustamaan Al-Assadin hirmuvaltaa.

---
Amerikkalaisten vuoden 2012 salainen raportti on etupäässä katsaus sen hetken tilanteeseen. Kaiken kaikkiaan tuo tilannekatsaus toteaa Syyrian alueesta ja sisällissodan osapuolten tilanteesta näin:

  “--Länsimaat, Persianlahden maat ja Turkin tukevat opposition, kapinallisten voimia.
  --Venäjä, Kiina ja Iran tukevat Syyrian hallintoa ja Al-Assadia.
  --Syyrian salafistiryhmä, muslimiveljeskunta ja AQI (Al Qaida Irak) ovat keskeiset ryhmittymät kapinallisten puolella.”

Eurooppa sen paremmin kuin USA:kaan eivät ole olleet halukkaita lähettämään omia maavoimiaan Syyriaan. Jotakin noista Al Assadin vastaisista voimista piti siis tukea, jos ne siviilien teurastukse haluttiin saada lopoumaan.

USA ja Britannia ovat ilmoittaneet tukeneensa vain Al Assadin vastaisia maltillisia oppositioryhmiä. Al Qaidalle aseita tai avustuksia ei ole lähetetty, eikä kyseinen raporttikaan sellaista väitä.

Toki yhteistä vihollista, Al Assadia vastaan taistelleet useat, sekalaiset oppositiovoimat ovat tiukan paikan tulleen saattaneet aseita keskenään jaellakin.

---
““Raportissa kehotetaan luomaan oppositiolle turvapaikkoja
ilmavoimilta samaan tapaan kuten Libyassa annettiin tukea ja suojaa
NATO:n voimin al-Qaedan liittolaisille nk. lentokieltoaluein.”

Valitettavasti täysin bullshittiä. Kerro millä sivulla ko. 7-sivuisessa raportissa mainitaan jotakin lentokieltoalueista? Tai opposition turvapaikoista. Minun mielestäni raportissa viitataan rajaseudun turvattuihin pakolaisleireihin.

---
“Siitä huolimatta asiakirjat toteavat "länsimaiden, arabimaiden
ja Turkin tukevan näitä opposition pyrkimyksiä taistellessaan alueiden
hallinnasta."

Asia meni kyllä niin päin, että ensin USA ja paha Länsi avustivat Al Assadia vastaan taistelevia kapinallisia. Samalla tavalla kuin Ranskan johdolla avustettiin Gaddafin syrjäyttämistä Libyassa.

Kyseinen salainen raportti loppupuolellaan ennustaa että ISIS ja kalifaatti on nousemassa. Mutta ei dokumentti sellaista kerro että Al Qaidaa tai ISIS:iä olisi missään vaiheessa USA:n tai lännen puolelta aseistettu tai muuten avustettu.

---
Koko alkuperäinen UK-kielinen stoori ja sen pohjalte kehitelty laajempi tarina perustuu tuohon ainokaiseen vuodettuun raporttiin.
Sen raportin sisältö taas ei anna minkäänlaista taustatukea väitetetyille asioille.

Ei tosiaan anna perusteita oikein millekään alkuperäisen UK-kielisen blogin väittämille. Eikä samalla myöskään tämän kotimaisen, Usarin blogin väittämille.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Julkaistussa dokumentissa (Classification: Secret):

- Todettiin salafistien, muslimiveljestön ja al-Qaedan olevan pääasialliset kapinaliikkeen johtajat

- Länsi, arabimaat ja Turkki tukevat oppositiota

- al-Qaeda ollut mukana alusta asti eri alaryhmittymien kautta kuten al Nusra

- al-Qaeda näkee Irakin kytkeytyvän tilanteeseen

- Kapinaliike pyrkii ottamaan haltuun länsimaiden tuella Irakin ja Turkin puoleisia alueita

- Kapinaliike pyrkii käyttämään Irakin alueita turvapaikkana ja rekrytoimaan siellä

- Kapinallisille luodaan turvapaikkoja kansainvälisen avun turvin

- Tilanteen paheneminen johtaa al-Qaedan paluuseen ja voi johtaa islamilaisen valtion julistamiseen

Kuinka pahasti pitää haluta puolustella em. tilanteen ruokkijoita ja rahoittajia, että tieten tahtoen ei halua suorittaa laskutoimitusta 1 + 2 ja/tai koittaa sumuttaa ja sotkea asiaa?

Tämän selvemmin ei todennäköisesti asiaa voi sanoa, ilman että se näyttäisi aivan liian pahalta sisäisesti.

Tuskin kukaan USA:n hallinnossa käyttäisi ja myöntäisi sanoja "rahoitamme suoraan al-Qaedaa joka tulee perustamaan islamilaisen valtion".

Päivänselvä tuo itse asia on joka tapauksessa, ellei sen halua tahallisesti toisin nähdä.

Tekstissä monikko asiakirjat korjattu muotoon asiakirja, paitsi Charles Shoebridgen lainauksessa.

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

En tietenkään väitä ruotsalaisia nuoria terroristeiksi, juolahti vain mieleen että aika osuva. No sattuuhan näitä.

"- Kapinallisille luodaan turvapaikkoja kansainvälisen avun turvin"

“The most dangerous leaders of Daesh and Isis in our region are Scandinavian…that’s what we have as information," Bashar al-Assad

http://m.thelocal.com/20150417/syria-says-scandina...

"Huolestuttavinta on, että mellakan tutkinnan yhteydessä löytyi yli 100 valmista polttopulloa ja räjähteiden valmistukseen tarvittavia aineita."

http://petrimkel.puheenvuoro.uusisuomi.fi/195714-m...

Reino Jalas

Tiedustelin jo edellä että missä ovat ne avausviestissä väittämäsi lentokieltoalueet? Missä kohtaa salaista tekstiä ne ovat mainittuna?

“- Kapinaliike pyrkii ottamaan haltuun länsimaiden tuella Irakin ja Turkin puoleisia alueita
- Kapinaliike pyrkii käyttämään Irakin alueita turvapaikkana ja rekrytoimaan siellä
- Kapinallisille luodaan turvapaikkoja kansainvälisen avun turvin”

Ei siellä kyllä tuollaisiakaan asioita sanota. Teksti josta nyt väännämme kättä on sekä originaalina UK-kielisenä että FIN-raakakäännöksenä alla.

  Original UK:
 • “Development of the current events into proxy war: with support from Russia, China, and Iran, the regime is controlling the areas of influence along coastal territories (Tartu s and Latakia), and is fiercely defending homs. which is considered the primary transportation route in Syria.
 • On the other hand, opposition forces are trying to control the eastern areas (Hasaka and der Zor), adjacent to the western Iraqi provinces (Mosul and Anbar), in addition to neighboring Turkish borders.
 • Western countries, the Gulf States and Turkey are supporting these efforts. This hypothesis is most likely in accordance with the data from recent events, which will help prepare safe havens under international sheltering, similar to what transpired in Libya when Benghazi was chosen as the command center of the temporary government.”
  FIN:
 • “Viimeaikaisten tapahtumien kehittyminen sijaissodankäynniksi: Venäjän, Kiinan ja Iranin hallinnon tuella Syyrian hallitus valvoo rannikon vaikutusalueita (Tarto ja Latakia), ja on raivokkaasti puolustanut Homsia. Sitä pidetään Syyrian ensisijaisena kuljetusreittinä.
 • Toisaalta, opposition voimat yrittävät hallita itäisiä alueita (Hasaka ja der Zor), jotka sijaitsevat vastapäätä Länsi-Irakin maakuntia (Mosul ja Anbar) lisäksi naapurimaa Turkin rajoja.
 • Länsimaat, Persianlahden valtiot ja Turkki tukevat näitä opposition pyrkimyksiä. Tätä olettamus todennäköisimmin tukee viimeaikaisista tapahtumista saatua tietoa, joka auttaa valmistelemaan kansainvälisiä turvasatamia, samalla tavalla kuin tapahtui Libyassa kun Benghazi valittiin väliaikaisen hallituksen johtokeskukseksi.”

Edes alkuperäinen tekstikään ei ole millään lailla kovin tarkkaa. Se ei kerro mistä “turvasatamista” tuossa ylipäätään on kyse.

Minun oletukseni on että ne ovat länsimaiden ja Turkin avaamia, Syyrian pakolaisille tarkoitettuja turvapaikkoja.

Sinä näet että siinä USA on valmistellut Al Qaidalle ja ISIS-joukoille jonkinlaisia turvattuja tukikohtia.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/focus/art...

"THE release of a secret Pentagon report has prompted accusations that President Barack Obama lied when he claimed to have been blindsided by an intelligence failure after Isis swept into Iraq early last year."

"The Defence Intelligence Agency (DIA) report, distributed in August 2012, gave a stark warning about the power of Isis, even highlighting the danger to Mosul, which Isis captured last June, and Ramadi, which fell last week."

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Wahda Al-Jumaili, Irakin parlamentin puhemiehen neuvonantaja kommentoi Ramadin päätymistä ISIS-hallintaan:

"Tämä oli joko maanpetos, laiminlyönti, salaliitto taikka alueellinen tai kansainvälinen suunnitelma. Kansainvälinen liittouma otti kelvottoman roolin. Ihmiset näkivät kansainvälisten joukkojen tiputtavan aseita ISIS:lle. He tiputtivat raskasta aseistusta terroristeille Ramadissa. Tämä oli petos kansainvälisiltä joukoilta."

https://www.youtube.com/watch?v=91bNwSNgoic

"Iraqi Official: International Coalition Dropped Weapons, Which Enabled ISIS Takeover of Ramad"

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

USA:n armeija painosti Irakia kieltämään ja estämään Shiia-joukkojen apuuntulon Ramadissa.

Irakilaiset syyttävät ISIS:n voitosta USA:n sekaantumista asiaan.

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/05/21/i...

Käyttäjän ArtoLuukkainen1 kuva
Arto Luukkainen

"USA:n puolustusministeriön raportti: Yhdysvallat rahoittaa ISIS-terroristeja"

Kun jo otsikko on valhe, ei tarvitse loppua foliohorinaakaan lukea.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Se on hyvä että on paljon absoluuttisen totuuden omaavia henkilöitä.

Raportista:

- al-Qaeda ja heidän kumppaninsa johtavassa asemassa oppositiossa, jota länsimaat tukevat ja aseistavat yhdessä arabimaiden ja Turkin kanssa

- Tilanteen paheneminen johtanee islamilaisen valtion muodostamiseen, johon opposition tukijat pyrkivät

Oliko muuta korjattavaa?

Kun rahoitetaan ja toimitaan yhdessä valtiollisten ja muiden toimijoiden kanssa, jotka pyrkivät pahentamaan tilannetta ja luomaan terroria harjoittavan islamilaisen valtion, jonka keskeiset toimijat ovat terroristeja, on hienoa että sen voi nähdä myös muillakin tavoin.

Käyttäjän ArtoLuukkainen1 kuva
Arto Luukkainen

Kalle Kataja, palaa asiaan, kun pystyt antamaan linkin asialliseen lähteeseen, joka todistaisi otsikkosi oikeaksi. Vielä et siihen pystynyt. Huomaa että se ei riitä todisteeksi, että joku Syyrian apua saanut kapinallinen hyppää ISIS:n leipiin. Tai että Irakissa USA:n kouluttama mies tekee saman tempun.

Siispä toistaiseksi kirjoitustasi ei kannata lukea otsikkoa pidemmälle.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja Vastaus kommenttiin #23

Lainasin alkuperäistä dokumenttia, kas tässä laiskoille todellisuudenkieltäjille:

http://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/20...

Käyttäjän ArtoLuukkainen1 kuva
Arto Luukkainen Vastaus kommenttiin #24

Kalle Kataja, mutta kun lainauksesi ei liittynyt otsikon väitteeseen eikä ainakaan todistanut sitä. Luehan itae oma lähteesi itae ja anna asiaankuuluva lainaua.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja Vastaus kommenttiin #25

- Jos naapurissani on leiri, jota johtaa rikollisjärjestö yhdessä muutamien sitä myötäilevien ja auttavien vässyköiden kanssa, ja

- Jos tiedän rahani päätyvän rikollisjärjestölle joka käyttää sitä muiden terrorisoimiseen, ja

- Jos tiedän että pari muuta naapuria tukevat suoraan tätä rikollisjärjestöä ja itseasiassa haluavat sen pääsevän luomaan kokonaisen valtion tätä terroria harjoittamaan, ja

- Jos annan rahoitusta ja aseistusta rikollisjärjestöä auttaville vässyköille, jotka antavat sen edelleen suoraan rikollisjärjestölle, ja

- Jos annan rahoitusta ja tukea em. naapureille jotka avoimesti haluavat rikollisjärjestön voittavan ja perustavan valtion toimintansa harjoittamiseksi, ja

- Jos tiedän ja olen täysin tietoisesti perillä edellisistä seikoista,

- Onko väärin sanoa että rahoitan ja tuen rikollisjärjestöä ja sen pyrkimyksiä?

On tietyllä vinoutuneella tavalla kaunista nähdä miten ihmiset näkevät ja haluavat nähdä asioita.

Käyttäjän ArtoLuukkainen1 kuva
Arto Luukkainen Vastaus kommenttiin #26

Kalle Kataja, sinulla ei siis ole antaa lähdeviitettä, joka todistaisi otsikkosi oikeaksi. Se oli siis puhdasta valehtelua ja todennäköisesti myös varsinainen kirjoituskin.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja Vastaus kommenttiin #28

Olen pahoillani että et osaa lukea, etkä käyttäytyä.

Käyttäjän ArtoLuukkainen1 kuva
Arto Luukkainen Vastaus kommenttiin #29

Kalle Kataja, aivan aivan. USA-vihaajatrollit alkavat aina syyttää lähteiden pyytäjää siitä, ettei tämä osaa lukea tilanteessa, jossa lähteitä ei löydy. Minusta valehteleminen on huonoa käyttäytymistä, joten kysymys kuuluu: miksi päätit valehdella otsikosta alkaen? Tai voithan edeelleen yrittää antaa suoran lainauksen jostakin luotettavasta lähteestä, joka osoittaisi otsikon väitteen todeksi. Jään odottelemaan.

"Seuraan monia valtamedian sekä yleisön ohittamia aiheita sekä niitä, joista ei mielestäni ole tuotu esille olennaisia tietoja."

Niin, ei ole ihme ettei otsikon väittämää asiaa ole tuotu valtamediassa esille. Se kun ei ole totta.

Jari Rauhala

Hyvä kirjoitus blogistilta.
Näiden kautta näkee paremmin, mitä valtamediat eivät kirjoita, eivätkä missään tapauksessa rummuta.
Ei voi välttyä sen yhteyksiltä ajankohdan tai -kauden politiikkaan, jolle haetaan kannatusta, tavallaan keinotekoisesti.

Pekka Paananen

Venäjä ei taida olla läheskään niin iso ongelma kuin USA ja nämä länsimaiset kumppanit. Putinista saattaa tulla vielä pohjoisen pelastaja. Tässä yksi skenaario näistä partalapsista jotka tänne Suomeen vaeltaa, entä jos tarkoitus onkin maahan tulla Venäjän takia jolloin Suomi ISISin tukikohtana olisi oiva paikka.

Jaan Johanson

Ei kait kukaan ole tosissaan uskonut, että isojen valtioiden meille tarjoama tieto olisi edes pääosiltaan totta ?

Toimituksen poiminnat

Sivut