Tieto on valtaa Kalle Katajan esille nostamia kirjoituksia

100 vuotta kohti maailmanhallitusta

Lyhyt kooste tietyistä viimeisten 100 vuoden tapahtumista maailmanhallituksen luomisen ja sodanlietsonnan tiimoilta.  

 

 • 1912 - USA:n presidentin Woodrow Wilsonin vaikutusvaltainen neuvonantaja Edward M. House julkaisee kirjan "Philip Dru: Administrator", jossa hän kehottaa luomaan Karl Marxin unelmoiman sosialismin. Wilsonin ja Housen ystäväpiiriin kuuluivat Paul Warburg, J.P. Morgan, John D. Rockefeller ym. teollisuuden ja pankkien suuromistajat. 

 • 1913 - Yksityinen Federal Reserve perustetaan Wilsonin avustuksella, jolle annetaan valta luoda ja manipuloida rahaa ja sen arvoa. Alle 100 vuodessa he tuhoavat dollarin arvosta 95%. 

 • 1914 - Ensimmäinen maailmansota sytytetään salamurhaamalla Itävallan Franz Ferdinand.

 • 1916 - Woodrow Wilson kampanjoi vuosia YK:n edeltäjän Kansainliiton puolesta sekä maailmanhallituksen perustamiseksi sillä verukkeella, että se estäisi tulevat sodat.

 • 1918 - Ensimmäisen maailmansodan loppuminen 11.11. kello 11. 

 • 1919 - Merkittävät vaikuttajat Iso-Britanniassa ja USA:ssa perustavat Royal Institute of International Affairs sekä Council on Foreign Relations (CFR; aluksi nimellä Institute of International Affars) -organisaatiot, jotka pyrkivät muovaamaan maiden politiikkaa. Myöhemmin mm. Hillary Clinton sanoo, että hakee neuvonsa (ohjeensa) CFR:ltä. CFR:ään tulevat myöhemmin kuulumaan lähes kaikki olennaiset vaikuttajat ja päättäjät USA:ssa.

 • 1922 - 15. joulukuuta CFR kannustaa maailmanhallituksen luomiseen lehdessään Foreign Affairs.

 • 1928 - H.G. Wells julkaisee kirjan "The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution" ja kirjoittaa: "Avoin salaliitto on luonnollinen sosialistien ja kommunistien jatke; se voi olla vallassa Moskovassa ennenkuin se saa New Yorkin haltuunsa."

 • 1932 - Julkaistaan useita kirjoja, jotka kehottavat luomaan uuden maailmanjärjestyksen: "Toward Soviet America" (William Z. Foster), "The New World Order" (F.S. Marvin) kuvaten  Kansainliiton olevan ensimmäinen askel sen luomiseksi ja kansallisvaltioiden poistamiseksi, "Dare the School Build a New Social Order?" (George Counts) kuvaten miten opetussuunnitelmien tulee valmistaa uudet sukupolvet tulevaa hallintoa varten, "Plan for Peace" (Margaret Sanger) joka kehottaa luomaan uudelleenkoulutusleirejä. Neuvon mukaiset leirit otetaan käyttöön myöhemmin mm. Kiinassa ja muissa sosialistimaissa.

 • 1933 - Ensimmäinen "Humanist Manifesto" julkaistaan. Se kehottaa sulauttamaan kaikki uskonnot uuteen sosialisoituun talousjärjestelmään.

 • 1933 - H.G. Wells julkaisee kirjan "The Shape of Things to Come". Wells ennustaa toisen maailmansodan vuoden 1940 tienoille Saksan ja Puolan selkkausten johdosta. 1945 jälkeen syntyisi levottomuuksia ja turvattomuutta. Suunnitelma modernista maailmanhallinnosta onnistuisi kolmannella kerralla n. vuonna 1980 ja se syntyisi jonkin tapahtuman seurauksena joka tapahtuisi Basrassa, Irakissa. Kirja myös ennustaa tulevasta: "vaikka maailmanhallinto oli selkeästi tulossa useita vuosia ja vaikka sitä oli etukäteen pelätty ja voivoteltu, se ei löytänyt [todellista] vastustusta missään."

 • 1933 - Ryhmä varakkaita teollisuusomistajia mukaanlukien JP Morgan, JD Rockefeller ym. koittavat värvätä armeijaa suorittamaan vallankumouksen, jonka avulla USA:n saataisiin fasistinen hallitus. Nimettynä osallisena on myös Prescott Bush. Kenraali Butler vastustaa ajatusta ja paljastaa yrityksen. Asia käsitellään kongressissa, mutta syyllisiä ei rankaista ja asiasta vaietaan.    

 • 1934 - Alice A. Bailey julkaisee kirjan "The Externalization of the Hierarchy". Bailey on okkultisti, joka väittää tietojensa tulleen näkymättömältä henkioppaalta. Bailey myös esitti  ajatuksen arjalaisrodusta. Bailey sanoo, että uusi maailmanjärjestys täytyy saada aikaiseksi. Kirjan julkaisija on Lucis Trust, jonka alkuperäinen nimi on "Lucifer Publishing Company". Lucis Trust on YK:n sosiaalisen ja taloudellisen neuvoston jäsen, ja YK:n pitkäaikainen 40-vuotisen uran tehnyt "henkinen isä" Robert Muller levitti Baileyn oppeja ja antoi niille YK:n tuen. Steiner-koulujen taustalla oleva Rudolf Steiner käytti samoja opetuksia. YK:n tukema Lucis Trust sanoo mm.: "Lucifer laskeutui maan päälle tuomaan ihmiselle järjen."    

 • 1939 - H.G. Wells julkaisee kirjan "New World Order", jossa hän ehdottaa kollektivistista maailmanvaltiota tai uutta maailmanjärjestystä, joka koostuisi sosialidemokratioista.

 • 1940 - Carnegie Endowment for International Peace julkaisee teoksen "The New World Order", joka listaa muita teoksia kansalliseen ja globaaliin liittovaltiokehitykseen sekä sisältää tarkempia suunnitelmia maailmanjärjestyksen rakentamiselle sodan jälkeen.

 • 1942 - Institute of Pacific Relations julkaisee "Post War Worlds" teoksen, jossa se julistaa  maailmanhallinnon olevan lopullinen tavoite.

 • 1942 - Prescott Bush tuomitaan natsipuolueen rahoittajien kanssa toimimisesta ja hänen yhtiönsä varat jäädytetään. Paljastuu, että Bushien perhe rahoitti ja tuki natseja sekä ennen sotaa että sen aikana. 

 • 1942 - OSS (CIA:n edeltäjä) muodostetaan ja se värvää agenteikseen natseja Saksasta. 

 • 1945 - 6. elokuuta Truman ilmoittaa USA:n pudottaneen ydinpommin Hiroshimaan.

 • 1945 - 24. lokakuuta YK:n perustuskirja tulee voimaan. Senaattori Glen Taylor esittelee senaatin luonnoksen 183 kutsuen senaattia kannattamaan maailmanhallinnon luomista omien poliisivoimien kera.

 • 1945  - "Operation Paperclip" värvää ja pelastaa merkittäviä natseja saksasta USA:n tiedustelupalveuihin ja armeijaan, joissa he saavat korkeita virkoja ja ovat olennaisessa roolissa mm. NASA:n perustamisessa.

 • 1945-1946 - Nürnbergin oikeudenkäynnit. Korkeimmat näkyvissä viroissa olleet natsiupseerit tuomitaan, mutta olennaiset ja merkittävimmät taustarahoittajat pankkialalta ja teollisuudesta (mm. Hjalmar Schacht, ym.)  jäävät vapaiksi.  

 • 1946 - Alger Hiss, YK:n perustamiskokouksen puheenjohtaja, valitaan Carnegie Endowment for International Peacen johtoon. 1950 hän joutuu vankilaan valan rikkomisesta koitettuaan peitellä kommunistisen puolueen jäsenyyttään.   

 • 1947 - Hitlerin vakoilutoiminnan johtaja Reinhard Gehlen muodostaa uuden ryhmän sodanjälkeiseen Saksaan CIA:n alaisuudessa.

 • 1947 - Lokakuussa USA:n kansallisen koulutusliiton puheenjohtaja William Carr kirjoittaa, että  opettajien tulee kertoa lapsille kaikista erimuotoisista ehdotuksista, joita on tehty YK:n vahvistamiseksi ja maailmanhallinnon ja maailmankansalaisuuden luomiseksi.

 • 1948 - 5. kesäkuuta presidentti Truman kannattaa globaalin tuomioistuimen perustamista.

 • 1948 - Psykologi B.F. Skinner julkaisee teoksen "Walden II", jossa hän ehdottaa uutta järjestystä, jossa lapset ovat valtion eivätkä perheen hoivissa, ja jotka koulutetaan nuoresta pitäen haluttuun suuntaan. Skinnerin ideoita toteutettiin laajalti 60-, 70- ja 80-luvuilla kouluttajien ja opettajien keskuudessa.   

 • 1948 - Heinäkuussa Iso-Britannian Harold Butler kirjoittaa CFR:n julkaisussa Foreign Affairs uuden maailmanjärjestyksen olevan tekeillä.

 • 1948 - YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n puheenjohtaja Julian Huxley kehottaa radikaaliin eugeniikan ja rotuhygienian toteuttamiseen.  

 • 1948 - USA:ssa julkaistaan alustava suunnitelma maailman perustuslaille, jossa kannustetaan ensimmäiseksi paikalliseen alueelliseen yhdentymiseen (EU, ym.) askeleena kohti maailmanhallintoa. Perustuslaki muodostaa mm. "Maailmanneuvoston" ja vaatii kansallisvaltioita luovuttamaan aseensa maailmanhallitukselle, sekä sisältää maailmanhallinnon oikeuden ottaa yksityisomaisuutta valtion käyttöön.

 • 1950 - 17. huhtikuuta Federal Reserven luonut Paul Warburg esiintyy senaatin ulkoasiainvaliokunnan edessä ja sanoo: "tulemme saamaan maailmanhallituksen, riippumatta pidämmekö siitä. Ainoa kysymys on, saavutetaanko se rauhanomaisesti vaiko väkisin."

 • 1950 - 9. helmikuuta USA:n senaatin ulkoasiainalivaliokunta esittelee ponnen 66, joka alkaa sanoilla: "Saavuttaaksemme universaalin rauhan ja oikeudenmukaisuuden, nykyinen YK:n perustuskirja tulee muuttaa todelliseksi maailmanhallinnon perustuslaiksi." Senaattori Taylor myöhemmin sanoo, että "meidän täytyy uhrata huomattavasti itsemääräämisoikeuttamme maailmanhallinnolle, jotta se voisi verottaa ihmisiä kustantaakseen itsensä."

 • 1952 - 11. huhtikuuta John Foster Dulles (tuleva ulkoministeri) sanoo, että kansainväliset sopimukset voivat jyrätä [USA:n] perustuslain. Senaatin ehdotettu lisäys, joka olisi määritellyt ettei mikään sopimus voi jyrätä perustuslakia, ei mene läpi.

 • 1954 - Hollannin prinssi Bernhard muodostaa Bilderberg-ryhmän, jossa kansainväliset poliitikot ja pankkiirit tapaavat vuosittain keskustellakseen politiikan ja maiden yhdentämisestä.

 • 1957 - Euroopan Yhteisö (EEC - EU:n edeltäjä) perustetaan tavoitteena luoda Euroopan liittovaltio.

 • 1958 - "World Peace through World Law" julkaistaan, jossa kirjoittajat Grenville Clark ja Louis Sohn kannattavat YK:lle roolia maailman hallintaan, kansallisvaltioiden aseistariisumiseksi, maailmanpoliisiksi ja lainsäätäjäksi.

 • 1959 - Rockefeller Brothers' Fund sponsoroi teosta "The Mid-Century Challenge to U.S. Foreign Policy", joka kuvaa miten USA ei voi paeta vastuuta, joka sille on annettu valmistaakseen maailma uuteen maailmanjärjestykseen kaikilla osa-alueilla - henkisesti, taloudellisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti.

 • 1960 - 9. syyskuuta USA:n presidentti Eisenhower allekirjoittaa senaatin ponnen 170, joka kannattaa Atlantisen Liiton perustamista. Atlantisen Liiton rahastonhoitaja Elmo Roper laatii puheen otsikolla "The Goal Is Government of All the World", jossa hän sanoo: "tulee selväksi, ettei ensimmäistä askelta maailmanhallintoa kohti voida ottaa ennenkuin olemme edenneet kaikilla neljällä rintamalla: taloudellisella, sotilaallisella, poliittisella ja sosiaalisella [rintamalla]."  

 • 1961 - USA:n ulkoministeriö julkaisee suunnitelman riisua kaikki maat aseista ja aseistaa YK:n. Ulkoministeriön dokumentti 7277 on nimetty "Freedom From War: The U.S. Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World".  Se sisältää kolmivaiheisen ohjelman kansallisvaltioiden aseistariisumiseksi ja YK:n aseistamiseksi, minkä seurauksena "millään valtiolla ei olisi voimaa haastaa asteittain vahvistettuja YK:n rauhanturvajoukkoja".

 • 1962 - CFR:n Lincoln Bloomfield julkaisee teoksen "A World Effectively Controlled by the United Nations". Nelson Rockefeller julkaisee teoksen "The Future of Federalism", jossa hän vaatii uutta maailmanjärjestystä.

 • 1963 - J. William Fulbright, USA:n senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, sanoo: "tarve eliitin muodostamalle hallinnolle on kiistämätön ... kansalaisten muodostama hallinto on mahdollinen mutta epätodennäköinen". 

 • 1963 - 22. marraskuuta John F. Kennedy murhataan. Hän pyrki avoimesti purkamaan rikollisia toimia suorittavan CIA:n sekä ottamaan rahanluomisen vallan takaisin valtiolle pois yksityiseltä Federal Reserveltä. JFK myös puhui avoimesti salaliittojen ja enemmän tai vähemmän salaisten ryhmien uhasta, ja kampanjoi niitä vastaan.
   
 • 1966 - Bill Clintonin ohjaaja Georgetownin yliopiston opiskeluajoilta professori Carroll Quigley julkaisee massiivisen teoksen "Tragedy and Hope", jossa hän sanoo: "Olemassa on ollut jo kokonaisen sukupolven ajan kansainvälinen verkosto joka toimii kuin äärioikeisto kuvittelee kommunistien toimivan. Tunnen tämän verkoston toiminnan, koska olen tutustunut siihen jo 20 vuoden ajan ja sain luvan kahden vuoden ajan 1960-luvun alussa tutustua sen papereihin ja salaisiin dokumentteihin. Minulla ei ole mitään sen pyrkimyksiä vastaan, ja olen suuren osan elämästäni ollut sitä lähellä. Isoin ongelmani on, että se pyrkii olemaan salassa, kun minun mielestäni sen rooli edellyttäisi sen toimivan avoimesti." 

 • 1968 - 26. kesäkuuta Nelson Rockefeller antaa tukensa uudelle maailmanjärjestykselle. Hän lupaa tekevänsä työtä uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi.

 • 1972 - Nixon vierailee Kiinassa ja kehottaa rakentamaan uutta maailmanjärjestystä.

 • 1973 - Pankkiiri David Rockefeller perustaa Trilateral Commissionin, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on integroida Amerikka, Eurooppa ja Japani. Rockefeller valitsee Zbigniew Brzezinskin, tulevan presidentti Carterin turvallisuusneuvonantajan ja Osama bin-Ladenin kouluttajan sekä myös Obaman kampanjan neuvonantajan, komission ensimmäiseksi johtajaksi ja kutsuu myös Carterin jäseneksi.

 • 1973 - Rooman Klubi laatii salassapidettävän dokumentin "Regionalized and Adaptive Model of the Global World System", jossa maailma jaetaan useampiin hallinnollisiin alueisiin (EU ym.) myöhempää yhdistämistä varten.

 • 1973 - "Humanist Manifesto II" julkaistaan. "Seuraava vuosisata voi olla ja sen tulisi olla humanistinen vuosisata. Olemme uuden ajan äärellä. Maallinen yhteisö globaalilla tasolla. Uskottomina alkupisteemme on ihminen, ei Jumala; luonto, ei luoja. Odotamme globaalin lain ja ylikansallisen maailmanjärjestyksen luomista. Todellinen vallankumous on tapahtumassa."

 • 1973 - 11. syyskuuta Chilen presidentti Salvador Allende murhataan. Henry Kissinger nimetään osalliseksi.

 • 1974 - huhtikuussa entinen USA:n apulaisulkoministeri, Trilateral- ja CFR- jäsen Richard Gardner julkaisee artikkelin "The Hard Road to World Order", jossa hän kirjoittaa: "maailmanjärjestys tulee rakentaa alhaalta ylös eikä toisinpäin. Kansallisen itsemääräämisoikeuden murentaminen pala palalta on tehokkaampaa kuin suoranainen hyökkäys."

 • 1974 - Raportissa nimeltä "New International Economic Order" YK:n yleisistunto linjaa suunnitelman jakaa varakkaampien maiden varoja ja resursseja muille.

 • 1975 - USA:n 32 senaattoria ja 92 kansanedustajaa allekirjoittavat "A Declaration of Interdependence" julistuksen, jossa sanotaan: "meidän tulee yhdessä muiden kanssa luoda uusi maailmanjärjestys. Kapeiden kansallisten itsemääräämisoikeusaatteiden ei tule antaa estää  sitoumustamme." Edustaja Marjorie Holt kieltäytyy allekirjoittamasta sanoen: "[julistus] vaatii kansallisen suvereniteettimme luovuttamista kansainvälisille organisaatioille. Se julistaa, että taloudestamme määräisivät kansainväliset organisaatiot. Se esittää, että astuisimme 'uuteen maailmanjärjestykseen' joka jakaisi amerikkalaisten itse luoman varallisuuden muille."

 • 1975 - Teos "Kissinger on the Couch" julkaistaan. Entinen CFR:n jäsen amiraali Chester Ward ja toinen kirjoittaja Phyllis Schlafly sanovat: "kun CFR:n johtavat jäsenet ovat päättäneet, että USA:n hallituksen tulisi toteuttaa tiettyä politiikkaa, CFR:n mittavat tutkimusresurssit otetaan käyttöön sekä intellektuellisten että tunteita herättävien argumenttien tuottamiseksi uuden politiikan tukemiseksi ja vastustajien sekaannuttamiseksi ja tyrmäämiseksi".

 • 1977 - Rooman Klubi julkaisee teoksen "RIO: Reshaping the International Order", joka vaatii uuden kansainvälisen järjestyksen luomista, mukaanlukien varallisuuden uudelleenjakamista.

 • 1977 - "Kolmas yritys maailmanjärjestykseksi" julkaistaan. Aspen Institute for Humanistic Studies kirjoittaja Harlan Cleveland vaatii amerikkalaisten mielipiteiden muovaamista sekä täydellistä aseistariisuntaa.

 • 1977 - Suosittu ja vaikutusvaltainen opettaja ja filosofi Mortimer Adler julkaisee teoksen "Philosopher at Large", jossa hän kannattaa maailmanhallituksen luomista. 
   
 • 1978 - Italian pääministeri Aldo Moro murhataan. Moron vaimo nimeää oikeudessa Kissingerin uhkailleen Moroa useaan otteeseen ennen murhaa, jos tämä ei lopettaisi kansallismielistä politiikkaansa. Kissinger kuuluu Bilderberg-kokousten vakiovieraisiin.

 • 1979 - Senaattori Barry Goldwater julkaisee omaelämäkertansa "With No Apologies", jossa hän sanoo: "Mielestäni Trilateral Commission edustaa taidokasta ja koordinoitua pyrkimystä ottaa haltuun ja yhdistää neljä vallan keskusta - politiinen, taloudellinen, intellektuelli ja uskonnollinen. ... Uuden järjestelmän luojina ja hallinnoijina he tulevat hallitsemaan tulevaisuutta."  

 • 1984 - "The Power to Lead" julkaistaan. James McGregor Burns myöntää: "USA:n perustuslain laatijat ovat olleet liian ovelia meille. He voittivat meidät älyllisesti. He suunnittelivat instituutiot, joita ei voida yhdistää kikkailemalla. Jotta voimme kääntää USA:n perustukset ylösalaisin, meidän täytyy hyökätä heidän luomaansa perustuslaillista rakennetta kohti." 

 • 1987 - Rockefeller Foundationin tukema teos "The Secret Constitution and the Need for Constitutional Change" sanoo: "kattava ajattelun muokkaus on meneillään USA:ssa massamedian ja julkisen koulutusjärjestelmän kautta. Ihmisille kerrotaan, mitä ja miten heidän tulee ajatella. Vanha järjestys murenee. Kansallisajattelu nähdään vaarallisena sosiaalisena sairautena. Tulevaisuuden hallintaan tarvitaan uusi visio, globaali visio joka ylittää rajat ja tuhoaa kansallisten ratkaisujen myrkyn. Uusi perustuslaki on tarpeen."

 • 1988 - 7. joulukuuta Mikhail Gorbachev sanoo YK:ssa: "Maailman kehittyminen on mahdollista vain universaalin ihmisten konsensuksen etsimisen kautta kun siirrymme kohti uutta maailmanjärjestystä."

 • 1989 - 12. toukokuuta George H.W. Bush kutsuu neuvostoliittolaiset maailmanjärjestykseen. Puhuessaan Texasin A&M yliopiston valmistujaisissa, Bush sanoo että USA on valmis toivottamaan Neuvostoliiton "takaisin maailmanjärjestykseen".

 • 1989 - 9. marraskuuta Berliinin muuri puretaan.

 • 1990 - Gorbachev suosii uutta maailmanjärjestystä. "Kaikkien tulee muuttua. Suvaitsevaisuus on uuden maailmanjärjestyksen a ja o".

 • 1990 - 2. elokuuta Irak hyökkää Kuwaitiin, joka pumppasi öljyä Irakin puolelta.

 • 1990 - 11. syyskuuta Bush kutsuu persianlahden sotaa tilaisuudeksi uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi. Puheessaan kongressille Bush sanoo: "Persianlahden kriisi tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden siirtyä historialliseen yhteistyön aikakauteen. Näistä vaikeista ajoista voi syntyä uusi maailmanjärjestys, jossa maailman kansat idässä ja lännessä, pohjoisessa ja etelässä voivat kukoistaa ja elää harmoniassa. Uusi maailma taistelee syntyäkseen."

 • 1990 - 25. syyskuuta Neuvostoliiton ulkoministeri Eduard Shevardnadze kuvaa puheessaan YK:ssa Irakin hyökkäystä Kuwaitiin "terrorismiksi, joka kohdistuu uutta maailmanjärjestystä kohtaan." Myöhemmin 31. joulukuuta Gorbachev julistaa, että uusi maailmanjärjestys luodaan Persianlahden kriisin kautta.

 • 1990 - 1. lokakuuta Bush sanoo puheessaan YK:ssa: "YK:ssa esitetty kollektiivinen maailmanyhteisön voima ... historiallinen liike kohti uutta maailmanjärjestystä ... aika jolloin ihmiskunta siirtyi ... tuomaan hengen ja mielen vallankumouksen ja aloittamaan taipaleen kohti ... uutta kautta."

 • 1991 - Bush ylistää uutta maailmanjärjestystä vuosittaisessa valtiopuheessaan: "Panoksena on enemmän kuin yksi pieni maa, se on suuri idea - uusi maailmanjärjestys ... ihmiskunnan universaalien tavoitteiden saavuttamiseksi ... tuhansien valonpisteiden valaistukseen ... muutoksen tuulet ovat kanssamme."

 • 1991 - kesäkuussa CFR sponsoroi konferenssin "Rethinking America's Security: Beyond Cold War to New World Order", johon osallistuu 65 kunnioitettua hallinnon, koulujen, median, armeijan ja yhdeksän maan eri alojen edustajaa. Myöhemmin useat konferenssin osallistujista osallistuvat n. 100 muun maailman johtajan kanssa Bilderberg-tapaamiseen Baden Badenissa, Saksassa. Bilderberg-osallistujat omaavat huomattavaa valtaa maidensa ulkopolitiikan määrittelyssä ja hallituksissa.

 • 1991 - 30. lokakuuta Gorbachev puhuu Middle East Peace Talks konferenssissa Madridissa: "Olemme alkaneet näkemään tukea [uudelle maailmanjärjestykselle]. Tämä on erittäin merkittävä merkki liikkeestä kohti uutta aikakautta... Näemme sekä maassamme että muualla... vanhan ajattelun haamuja... Kun heitämme ne niskastamme, pystymme paremmin liikkumaan kohti uutta maailmanjärjestystä... luottaen YK:n asiaankuuluviin mekanismeihin."

 • 1992 - CFR- jäsen ja Citicorpin puheenjohtaja Walter Wriston pitää puheen  "The Twilight of Sovereignty", jossa hän väittää: "todellinen globaali talous edellyttää ... kansallisen itsemääräämisoikeuden luovuttamista .. järjestelmää ei pääse pakoon."

 • 1992 - UNCED Earth Summit pidetään Rio de Janeirossa Maurice Strongin johdolla. Kokoontumisessa esitellään Agenda 21 ja biodiversiteettisopimus. Rikkaiden maiden varallisuus vaaditaan siirrettäväksi muille.

 • 1992 - 20. heinäkuuta TIME-lehti julkaisee Strobe Talbottin, Bill Clintonin huonekaverin ja CFR-sekä Trilateral- jäsenen, tekstin "The Birth of the Global Nation", jossa hän sanoo: "Kaikki maat ovat käytännössä sosiaalisia järjestelyitä... Vaikka ne vaikuttavat kuinka pyhitetyiltä tiettynä hetkenä, ne ovat kaikki keinotekoisia ja väliaikaisia... Kenties kansallinen itsemääräämisoikeus ei ollutkaan niin mahtava idea... Mutta se on vaatinut ihmeellisen ja kamalan vuosisatamme tarttuaksemme maailmanhallituksen rakentamiseen." Clinton nimitti Talbottin ulkoministeriön kakkosmieheksi, ja 2/3 senaatista vahvisti nimityksen vaikka Talbott vähätteli kansallista itsemääräämisoikeutta.  

 • 1992 - 29. syyskuuta CFR- ja Trilateral- jäsen Winston Lord antaa Los Angelesissa puheen otsikolla "Changing Our Ways: America and the New World", jossa hän toteaa: "Meidän tulee luopua osasta itsemääräämisoikeuttamme, joka on kiistanalainen aihe... Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen alaisuudessa... jotkut amerikkalaiset tulevat kärsimään kun matalapalkkaiset työt viedään pois [ulkomaille]." Lordista tuli Clintonin apulaisulkoministeri.

 • 1992-1993 - talvella CFR julkaisee Boutros-Boutros Ghalin tekstin "Empowering the United Nations", joka väittää: "On kieltämätöntä että vuosisatoja vanha täydellinen itsemääräämisoikeus ei enää päde... Vähittäisen kansainvälisen lain lisääntymisen  asetelmassa YK:n merkityksen tulisi olla selvä ja hyväksytty." 

 • 1992 - 31. joulukuuta Länsi-Euroopan muodostuminen omaksi talouskokonaisuudekseen (The Single European Act) ensimmäisenä jäsenenä tulevaa globaalia 10 hallintoalueen uudelleenjärjestelysunnitelmaa varten.

 • 1993 - 30. lokakuuta Richard Harwood kirjoittaa Washington Postissa pääkirjoituksen toimittajien roolista CFR:n jäseninä: "Heidän jäsenyytensä on tunnustus heidän nousustaan Amerikan johtavaan luokkaan jossa heidän ei kuulu pelkästään analysoida ja tulkita USA:n ulkopolitiikkaa, vaan auttaa luomaan sitä."

 • 1994 - tammi-helmikuussa CFR julkaisee artikkelin USA:n edellisten 50 vuoden ulkopolitiikan muovaajista: "He tulivat valtaan 2. maailmansodan aikana... Näin kuuluikin tapahtua... Heidän mukaan kansallinen turvallisuus ja kansalliset intressit menevät kaiken edelle... Kuinka voisi tämä pieni atlanti-mielisten internationalistien ryhmä pärjätä? ... Itäiset internationalistit pystyivät muovailemaan ulkopolitiikan instituutteja... Niinkauan kuin kylmä sota jatkui ja ydinsota näytti olevan vain yhden ohjuksen päässä, yleisö oli valmis hyväksymään niin epädemokraattisen ulkopolitiikan muodostamisjärjestelmän."

 • 1995 - Suomi liittyy Euroopan Unioniin vahvan mielikuvamarkkinoinnin ja mainoskampanjoinnin tuloksena. Sanotaan, että liittyminen ei tarkoita markasta luopumista.

 • 1995 - Gorbachev Foundation sponsoroi The State of The World Forum -tapahtuman San Franciscossa, jossa maailman vaikuttajat kuten Margaret Thatcher, Maurice Strong, George Bush, Mikhael Gorbachev ym. tapasivat. Puheet keskittyivät tulevan maailmanhallituksen ympärille. Uutena terminä esiteltiin uuden maailmanjärjestyksen tilalle nimi "global governance", koska vanhasta nimikkeestä oli tullut poliittinen taakka.

 • 1996 - YK:n 420-sivuinen raportti "Our Global Neighbourhood" julkaistaan. Se linjaa suunnitelman globaaliin hallintoon käyttäen uutta termiä "global governance", jota myöhemmin tulevat käyttämään myös useat johtajat mm. EU:n presidentti Herman Van Rompoy.

 • 1996 - State of the World Forum II pidetään San Franciscossa, mutta monet tapaamisista ovat suljettujen ovien takana lehdistön ulottumattomissa.

 • 2001 - 11. syyskuuta päivälleen 11 vuotta Bushin "Kohti uutta maailmanjärjestystä"  puheen jälkeen suoritetaan isku World Trade Centeriin ja Pentagoniin läpi maailman tarkimmin valvotun ilmatilan ja ohi maailman tehokkaimman valvontakoneiston. Ensiksi syytetään Osama bin Ladenia, mutta virallinen syyllinen saadaan myöhemmin tunnustamaan kiduttamalla häntä yli 150 kertaa mm. hukuttamalla tavalla, jota karaistuneetkaan sotilaat eivät suostu kokeilemaan kertaakaan läpi kokonaisuudessaan. Oikeudenkäynti suoritetaan myöhemmin ilman että se herättää merkittävää mielenkiintoa.

 • 2001 - 12. syyskuuta senaattori Gary Hart sanoo CFR-kokouksessa: "presidentillä on mahdollisuus ottaa esille hänen isänsä termi, jota ei ole käytetty sittemmin kertaakaan, ja se on uusi maailmanjärjestys."

 • 2001 - 26. lokakuuta Bush allekirjoittaa Patriot Act -lain, joka antaa liittovaltiolle diktatuuriset valtuudet ja merkittävästi - ellei täydellisesti - murentaa yksilön vapauksia ja oikeuksia.

 • 2002 - 29. tammikuuta Bush listaa vuotuisessa presidentinpuheessaan Irakin, Iranin ja Pohjois-Korean muodostavan "pahuuden akselin" joka uhkaa maailmanrauhaa. "Tavoittelemalla massatuhoaseita" nämä hallinnot "muodostavat vakavan uhan". Tällä ja terrorismilla pelottelulla perustellaan uusien poliisivaltiotoimien käyttöönottoa ympäri maailman.

 • 2002 - 12. syyskuuta Bush kertoo YK:lle, että Irak on vakava ja kasvava uhka, ja että USA ei salli minkään terroristin tai tyrannin uhata sivilisaatiota massatuhoaseilla. 

 • 2003 - 17. maaliskuuta 8:15pm EST Bush ilmoittaa 48 tunnin aikarajan Saddam Husseinille poistua maasta poikiensa kera, tai kärsiä maahanhyökkäyksen.

 • 2003 - 20. maaliskuuta USA aloittaa maahanhyökkäyksen Irakiin yhdessä liittolaistensa kanssa. Lähes kaikki sodalle esitetyt syyt osoittautuvat valheiksi. Kukaan ei joudu vastuuseen.

 • 2005 - Ranskassa ja Hollannissa pidetään kansanäänestys uudesta EU:n perustuslaista. Selkeä enemmistö molemmista kansoista äänestää ei. Sopimus nimetään uudelleen Lissabonin sopimukseksi. Sisältö pysyy käytännössä lähes täysin samana. Muilta kansoilta ei uskalleta taikka haluta kysyä. Mielipidemittaukset osoittavat, että EU:n vastustus kasvaa. Irlantilaiset sanovat Lissabonin sopimukselle ei, mutta äänestys järjestetään uudelleen niin monta kertaa kunnes tulos on oikea.

 • 2005 - 7. heinäkuuta Lontoon metrossa ja bussissa räjähtää pommeja. Myöhemmin South Yorkshiren poliisin johtava tiedusteluanalyytikko Tony Farrell luovuttaa raportin, jossa hän dokumentoi uhan ja terrorin tulevan tiedustelupalvelujen sisältä. Farrell erotetaan. Hänen esimiehensä ei kiellä hänen väitteitään, mutta sanoo että raportti on virallisen politiikan vastaista ja lisää että "emme saa heitä koskaan kertomaan totuutta".  Farrell antaa vielä myöhemmin itsensä ilmi, koska veronmaksajana kokee rikkovansa terrorismin rahoituksen kieltäviä lakeja. Iso-Britannia ottaa isoja harppauksia kohti fasistista poliisivaltiota, jossa kansalaisia valvotaan teknologisesti enemmän kuin DDR:ssä.

 • 2008 - Keinotekoinen talous ja velat alkavat murentua käsiin, ja alkaa tilapäisten hätäpakettien loputon laatiminen. Kriisiä käytetään verukkeena lisävallan siirtämiselle kansallisvaltioilta keskusjohdolle. Lähes kaikki sijoitusalan suuret ammattilaiset tyrmäävät toimenpiteet hulluutena.

 • 2010 - EU:n presidentti Herman Van Rompoy, jota kukaan kansalainen ei ole äänestänyt virkaansa ja josta harva oli ikinä kuullutkaan, puhuu kasvavan globaalin hallinnan lisäämisen tarpeesta ja sanoo kansallisen ajattelun olevan vaarallista ja johtavan sotaan.

 • 2011 - Enemmistö saksalaisista haluaa D-markan takaisin.

 • 2012 - Hätäapupakettien laatiminen kiihtyy, ja lisää valtaa vaaditaan siirrettäväksi niille, jotka eivät ole asioita osanneet ratkoa eivätkä ymmärtäneet tähänkään asti.

 • 2012 - Joka viides kreikkalainen (22%) kannattaa uusnatsipuoluetta.  Fasistit tulivat valtaan edelliselläkin kerralla 30-luvulla kuralle menneen talouden seurauksena.
   
 • 2012 - Espanjassa virallinen nuorisotyöttömyys 50% ja virallinen työttömyys 25%. Pankit tehtailevat olemattomia vakuuksia.

 • 2012 - Sveitsin armeija valmistautuu Euroopan suurlevottomuuksiin.

 • 2012-2013 - Ennuste:  onko vielä jotakin epäselvää suunnasta ja mitä on odotettavissa?

 

Saa lisätä linkkejä jos on jotakin, joka voi auttaa muita saamaan kokonaiskuvaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Jouko Piho

Hyvä lista.

Tuli mieleeni, että muistaakseni myös natsit puhuivat uudesta maailmanjärjestyksestä.

Asia on aivan selvä. Suomen nykyinen poliittinen johto ajaa Suomen kansallisvaltiota alas ja Suomea osaksi maailmanhallintoa.

Jos suomalaiset haluavat säilyttää kansallisvaltionsa ja itsenäisyytensä, suomalaisten on syytä v. 2015 eduskuntavaaleissa olla äänestämättä globalistipuolueita Kokoomus, SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, RKP, Vihreät ja KD.

Suomen Laillisuuspuolue on voimakkaasti maailmanhallintoa ja EU:ta vastaan mutta Suomen itsenäisyyden puolesta.

Jouko Piho

Suomen Laillisuuspuolueen puheenjohtaja

http://www.suomen-laillisuuspuolue.fi

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Alemman tason natsit mukaanlukien tyhjästä temmattu ja näyttelemään opetettu (hänellä otti alussa opettaja esiintymiseen) Hitler olivatkin näiden samojen pelureiden työrukkasia, samoin kuin bolsevikit Neuvostoliitossa.

Stalinin kuulusteluissa, kun hän kenties näiden yllätykseksi ottikin ohjat omiin käsiinsä ja alkoi vainoharhaisesti siivoamaan muita pois tuli esille, että Venäjän vallankumous oli yksi internationalistien monista hankkeista pyrkiä rakentamaan sieltä käsin globaali hallinto.

Varman päälle pelaava sijoittaja rahoittaa monia eri hankkeita, koska osa niistä epäonnistuu todennäköisesti joko kokonaan tai osittain.

Göbbelsin propagandapuheet ovat hyvin lähellä Bushin käyttämää retoriikkaa.

Göbbels puhui vapauttamisesta ja terroristien kitkemisestä.

Käyttäjän IlkkaKiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Hyvä ja asiallinen kirjoitus. Tärkeää tietoa ja ajattelemisen aihetta.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Kiitos linkistä.

Kiinnittääkö kukaan muuten huomiota että suuri osa näistä häärääjistä, jotka haluavat järjestää KOKO MAAILMAN asiat tulevat yleensä maista, jotka ovat aivan sotkussa?

Jos ei osata ensin hoitaa asioita paikallisesti ja pitää puoliaan, pitääkö tuhota muidenkin asiat?

Näiden mielestä vastaus on ilmiselvästi: kyllä.

Käyttäjän JussiPeltola kuva
Jussi Peltolaine

Loistava bloggaus! Ja erityiskiitokset huolellisesta ja asiallisesta työstä laajan lähdeaineiston ja linkkien osalta.

Jouko Piho

Oikea nimi on Franz Ferdinand. Suomessa käytetään yleisesti myös muotoa Frans Ferdinand.

Jouko Piho

Kalle Katajan listassa oli kohta: "•1995 - Suomi liittyy Euroopan Unioniin vahvan mielikuvamarkkinoinnin ja mainoskampanjoinnin tuloksena. Ihmisille luvataan, että markka säilyy ja kaikesta tulee onnellista ja ruusuista."

Sain sähköpostia, jossa kysyttiin tarkempaa lähdettä tuolle lupaukselle, että markka säilyy.

Onko kenelläkään tietoa, linkkiä?

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Hyvä kysymys. Tuosta on vaikea löytää alkuperäistä lähdettä. Lähteitä penkoessa tulee esille, että asiasta lähinnä vaiettiin.

Siitä löytyy kuitenkin paljon näyttöä, että kansa tai useat päättäjätkään eivät olleet saaneet tietoa, että markasta tultaisiin luopumaan.

Markasta luopuminen pidettiin monilta osin luottamuksellisina pidettävissä asiakirjoissa, ja siitä ei päätetty asianmukaisessa järjestyksessä eduskunnassa. Se kikkailtiin teknisesti hiljalleen läpi ilmeisesti siinä toivossa, että menettelyä ei tultaisiin vakavasti ja oikeudellisesti haastamaan.

Paljonpuhuva kommentti on: "Jos silloin olisi sanottu, että markka häviää, olisimme takuulla hävinneet kansanäänes­tyksen", Pertti Salolainen uskoo.

Asiaa penkoessa tulee selväksi, että siitä ei ainakaan tarkoituksella puhuttu ja asiaa koitettiin vähätellä. Pitää vielä jatkaa penkomista, mitä muuta löytyy.

Alla joitakin lainauksia joissa on mielenkiintoisia viitteitä.

Tarkempaa ja varmempaa on sanoa, että markasta luopumisesta ei kerrottu. Pävitän tekstiä sen mukaiseksi.

"Johtavien poliitikkojen puheista sai helposti sen kuvan, että Suomella ei ollut aikomustakaan luopua yhdeksi itsenäisyyden symboliksi mielletystä omasta markasta.

[..]

EU-sopimuksen hyväksyneen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen tunnusti avoimesti jälkeenpäin, ettei hän omaa kantaansa muodostaessaan osannut edes ajatella päättävänsä samalla markan kohtalosta."

http://www.eurooppatiedotus.fi/doc/fi/julkaisut/su...

1998: Suomi liittyi EMU:n eli Euroopan talous- ja rahaliiton jäseneksi 17. huhtikuuta

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_historian_aika...

HE 9/1996 - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain muuttamisesta

"Hallituksen esityksessä rahalain 2 §:n muuttamisesta (HE 40/1991 vp) todetaan, että markka sidotaan Suomen yksipuolisella päätöksellä Euroopan yhteisöjen maiden valuuttoihin.

[..]

Euroopan unionin jäsenyys ei sinänsä nimenomaisesti velvoita liittymään EMS:ään (Euroopan valuuttajärjestelmä), mutta käytännössä kaikki Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskuspankit ovat allekirjoittaneet EMS-sopimuksen ja osallistuvat siten valuuttapoliittiseen yhteistyöhön Euroopan valuuttajärjestelmän puitteissa."

http://www.edilex.fi/virallistieto/he/19960009

"Presidenttiehdokas Esko Aho tunnusti Huittisten Risto Ryti-salissa 1.12.1999, että Suomen Hallitusmuodon mukainen rahayksikkö on edelleen markka."

http://koti.mbnet.fi/jorjaa/nettikirja.php

"Kansanedustaja Juha Korkeaoja on SataSeutu-lehdelle (25.10.2001) antamassaan haastattelussa kertonut, että eduskunta ei ole saanut lakiesitystä markasta luopumisesta.

``Perustuslakiin kirjattuja poikkeusmahdollisuuksia käyttivät äärimmilleen venyttäen enemmistönä eduskunnassa olleet kansanedustajat sitoessaan Suomen rahaliittoon ja Euroon. - Itse olisin halunnut eduskunnan käsittelevän erillisen lakiesityksen Suomen markkaa koskevan hallitusmuodon 72 §:n kumoamisesta. Erillistä lakia ei ole annettu.''"

- Suomen markan kohtalo puhuttaa edelleen, Juha Korkeaojan haastattelu
http://www.satanen.com/index.php?k=yleista&sivu=sh...

``Kalevi Sorsa luonnehtii Koivistoa kirjassaan "Muistikuvia- mielikuvia", Otava 1994 (s. 116) lyhyesti ja ytimekkäästi: "Kaukopartiomiehenä minä häntä ennen kaikkea pidän: hän tähtää kauas, ei paljon hiisku tavoitteistaan, iskee rajusti, häipyy ja peittää jälkensä."

Nykypäivä-lehden haastattelussa (24.3.2005) Pertti Salolainen kertoi myös markasta luopumisesta:

"Onneksi markan katoamisesta ei puhuttu ...

Entä nyt? Kriitikot ovat väittäneet, ettei silloin tiedetty mihin oltiin menossa. Jäsenyysneuvottelujen yhtey­dessä ei juuri painotettu yhteistä valuuttaa, puhu­mattakaan unionin perus­tuslaista.

-On totta, ettei silloin tiedetty, kuinka pitkälle in­tegraatio tulee etenemään. Mutta tiedettiin, että integraatio syvenee. Jos silloin olisi sanottu, että markka häviää, olisimme takuulla hävinneet kansanäänes­tyksen, Salolainen uskoo.

Hän pitää myös val­tioviisautena sitä, ettei eu­roa alistettu kansanäänes­tykseen, vaan siitä päätti eduskunta. Salolainen ei kuitenkaan hyväksy ajatusta, että näitä asioita olisi pyritty kansalta salaamaan."

"Eikö Salolaisen korviin ole kantautunut tieto, että Hallitusmuodon (HM) 72 §:ään kirjoitetun Suomen Markan hävittämiseen liittyy UM:ssä (Tarja Halosen ollessa ulkoministerinä) salaiseksi julistettu EU-ministeriryhmän pöytäkirja 16/93 22.12.1993?"''

[..]

Perustuslakivaliokunnan (puheenjohtajana Sauli Niinistö) lausunto (PeVL 14/1994/ UaVM 9/1994 vp – HE 135), sitaatti sivulta 94:

”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.”

Viimeisen sitaatin virke oli hallitukselle tärkeä, sillä sen johdosta hallituksen ei tarvinnut antaa erillistä lakiesitystä Suomen Markan poistamiseksi Hallitusmuodon 72 §:stä.

ILTA-SANOMAT kertoi lauantaina 21.12.1991 (A-P. Pietilä):

"Salainen raportti tukee Suomen EY-jäsenyyttä

Vain viisi ministeriä tuntee selvityksen

Ulkoministeriön laatima salainen selvitys tukee Suomen EY-jäsenyyttä. Toistaiseksi vain neljä ministeriä pääministerin ja presidentin lisäksi tuntevat raportin sisällön. Pääministeri Esko Aho (kesk.) kieltäytyi eilen jyrkästi antamasta tietoja selvityksestä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle."

"Yhteenvetoa ei haluta julkistaa - Ulkoasiainvaliokunnassa eilen vieraillut Aho kuitenkin kieltäytyi antamasta tietoja raportista. Hänen mukaansa selvitystyö on vielä kesken. Valtiosihteeri Martti Ahtisaaren (sd.) johtaman selvitystyöryhmän työ on kuitenkin pääosiltaan valmis."''

http://koti.mbnet.fi/jorjaa/nettikirja.php

"Kun Suomi liitettiin kansanäänestyksellä EU:hun v. 1994 silloin totuutta EU:sta ei kerrottu. Luvattiin 100.000 uutta työpaikkaa Suomeen. Luvattiin suuria pääomasijoituksia Suomeen. Luvattiin, että markka säilyy. Luvattiin, että Suomen ulkopoliittinen riippumattomuus ja puolustuspolitiikka säilyvät."

http://www.kolumbus.fi/r.katajaranta/EU-perustusla...

``"Kun Suomi tiukan kansanäänestyksen jälkeen liittyi EU:hun 1995, olivat kansalaiset siinä uskossa, että oma rahayksikkömme Markka säilyy. Ilmeni kuitenkin, että poliittinen eliittimme olikin hyväksynyt Suomen EU:hun liittäessään samalla myös maamme liittymisen talous- ja rahaliitto EMU:un. Tai näin suomalaisille ainakin rahaliittoa perusteltiin."

"Suomi vietiin rahaliitto EMU:n jäseneksi lopulta pääministerin ilmoituksella."''

http://www.perussuomalaiset.fi/artikkelit/?issue=451

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

``Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994. Hän kertoi, että markasta ei vielä näillä päätöksillä luovuta, eikä näillä päätöksillä vielä eurojäsenyyttä päätetä - vaan siitä päätetään myöhemmin ja siitä tehdään erikseen oma lakialoite.

Nämä Niinistön tekemät harhautukset kirjattiin ja liitettiin virallisiin eduskunnan asiakirjoihin (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994) sekä myös äänestäjille lähetettyyn tiedotteeseen. Osa eduskuntaa ja useimmat suomalaiset äänestäjät uskoivat tämän väitteen.''

http://seppohautaaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/9387...

En ole lukenut ainakaan vielä kyseisiä asiakirjoja.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Vuoden 1994 alusta EKP:n edeltäjä EMI aloitti toimintansa, mutta suunnitellulla yhteisvaluutalla ei tietenkään ollut nimeä. Taatusti ei löydy tuolta vuodelta ainoatakaan paperia, jossa puhuttaisiin "eurojäsenyydestä".

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja Vastaus kommenttiin #19

Hyvä pointti nimestä.

Maastrichtin sopimus (1992) oli tie tulevaan rahaan.

Suomessa siitä ei paljoa hiiskuttu.

On selvää, että avainhenkilöt toki tiesivät mitä oli tulossa.

Suomi hyväksyi Maastrichtin sopimuksen vuoden 1995 liittymissopimuksessaan.

"EMU-suunnitelma hyväksyttiin osana Maastrichtin sopimusta, joka allekirjoitettiin helmikuussa 1992 ja tuli voimaan 1.11.1993. Sopimuksen mukaan talous- ja rahaliittoon edetään kolmen vaiheen kautta."

http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/euroja...

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Varatuomari Sauli Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana eduskuntakaudella 1991-1995. Valiokunnan puheenjohtajana Niinistö kirjasi valiokunnan viralliseen pöytäkirjaan (PeVL 14/1994):

”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja raha-liiton kolmanteen vaiheeseen.”

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref.sh?%7...

Pilkunviilaaja voi taittaa peistä sanoen, että se ei ole lupaus että markasta ei luovuta, mutta sen takia se onkin selvästi tuolla tavalla epäilemättä erittäin harkitusti muotoiltu.

Tuo on kuitenkin yksiselitteisesti: liittyminen ei tarkoita markasta luopumista.

Yksinkertainen kansa ymmärtää sen lupauksena, että markasta ei luovuta.

Sitten siitä luovuttiin erikseen kysymättä.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Päivitetty lähteen kera:

1995 - Suomi liittyy Euroopan Unioniin vahvan mielikuvamarkkinoinnin ja mainoskampanjoinnin tuloksena. Sanotaan, että liittyminen ei tarkoita markasta luopumista.

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref.sh?%7...

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Ai nuo kaikki muka toimivat yhdessä suuressa pahassa suunnitelmassa, joka ei edes toteudu omana elinaikana juuri kellään, joten omaa hyötyä ei siltä osin pystyisi ajamaan.... eh, ... vai mikä on kaiken yhteenkerätyn salaliittoteorian johtopäätös? Ja koko pahuuden suunnitelma siis on monta sataa vuotta vanha ja tuossa vain yhteenveto viimeisiltä 100 vuodelta... mutkat suoriksi ja kaikki liittyy yhteen ja tuota vastaan tulisi taistella??? Anteeksi nyt kamalasti epäilyni. Maiden liittymiä varmasti haetaan ja on haettu niin kauan kuin valtioita on ollut olemassa... vaan että ihan noin huippu salasuunnitelma ja ties kuinka monta tuhatta jäsentä siinä mukana. Tämän kaiken takana on siis jokin suuri suuri puhdas pahuus, jota vastaan voidaan taistella kuin kapinalliset Tähtien Sodassa :D

Siinä mielessä olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa että "toivon että ihmiset ottaisivat kasvavassa määrin itse selvää asioista". Valitettavasti eri ihmisiltä sitten tulee hyvinkin erilaisia johtopäätöksiä siitä miltä maailmantila vaikuttaa "asioiden selville ottamisen" jälkeen :D tai kai se on rikkaus se, vaan aiheuttaa kiusallisen paljon ongelmiakin.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Maailmassa on karkeasti jaettuna ihmisiä, joiden mielestä muita pitää hallita enemmän tai vähemmän kuin eläimiä ja numeroita, sekä ihmisiä jotka uskovat minimaaliseen hallintoon, vapauteen ja oikeudenmukaisuteen.

On mielipideasia, kutsuuko edellisiä ja heidän pyrkimyksiään pahuudeksi. Yleensä sitä kutsutaan valtiososialismiksi, taikka maun mukaan fasismiksi. Molemmissa valtio, byrokraatit ja muut vallanhaluiset ja omasta mielestään oikealla asialla olevat pyrkivät rakentamaan alistavan koneiston.

Jälkimmäisistä hyvä esimerkki on Pohjois-Amerikkaan muuttaneet Euroopan valtioissa jo olleita edellisten idioottien rakentamia järjestelmiä karsastaneet ihmiset, jotka pyrkivät luomaan vapaampaa yhteiskuntaa ja perustivat USA:n, joka sittemmin on taas kerran luisunut hyvää vauhtia fasismiin.

Helpoin vertauskohta on Rooman valtakunta. Samalla kaavalla Hitlerikin laitettiin sitä toteuttamaan natsi-Saksassa. Neuvostoliitto, DDR ja nykypäivän Iso-Britanniakin ovat pitkälti samoilla linjoilla.

Nämä lainatut ja esiinnostetut vaikutusvaltaiset toimijat uskovat samoin siihen, että ihmisiä pitää hallinnoida, ja he avoimesti pyrkivät luomaan maailmanhallituksen.

Et ole lukenut tai perehtynyt viitattuihin aineistoihin, jos puhut joistakin salaliittoteorioista - tämän tekstin asioissa ei ole mitään teoriaa, vaan ne ovat dokumentoitua historiaa ja todellisuutta.

Taistelu ei ole ihmisiä tai salaliittoja vastaan, vaan kyse on periaatteista ja ensikädessä siitä, onko ihminen vapaa olento vaiko valtion taikka muiden jotka kuvittelevat olevansa viisaampia tai parempia omaisuutta ja käskytettävissä tai muutoin hallinnoitavissa.

James Tergman

Erittäin hyvä kirjoitus, kiitos siitä!

Käyttäjän rkoski kuva
Raimo Koski

Mainitsit useita viisaita ihmisiä, joiden mielestä maailmanhallitus olisi hyvä, mutta unohdit Albert Einsteinin. Immanuel Kantia ja hänen teostaan eternal peace pidän koko muutoksen alkulaukauksena. Jotain minäkin olen asian hyväksi tehnyt ja kerroin siitä blogissani Vankila lomakohteena ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ilmoittaudun federalistiksi Immanuel Kantin, Albert Einsteinin ja Jean Monnet'n hengessä.

Lauri Niemi

Kantin kategorinen imperatiivi on allekirjoiuttaneen mielestä myrkkyä. Muotoiltu mukavasti niin että se kannustaa ajattelemaan että oma moraali ja laki ovat sama asia, vaikka ne ovat valovuosien päässä toisistaan. Muistaakseni liberalismiwikissä tai vastaavassa sanottiin hyvin:

Liberalismi on filosofia siitä millainen on hyvä laki. ts. ajatuksia siitä mitä siihen lakikirjaan kehtaa hyvällä omallatunnolla kirjoittaa (vinkki: sangen vähän.)

Kari Luoto

Vuonna 1984 käynnistettiin Rex-84 projekti, jonka puitteissa ryhdyttiin rakentamaan keskirysleirejä eri puoelille maata. Niitä on jo noin 800 odottamassa asukkaita.

Tuula Sivusaari

Vaikka yhdentymisen ja maailmanhallinnon toteutus ei olekaan onnistunut, niin asiassa on paljon hyvää. Mitä enemmän valtiot käyvät kauppaa keskenään, sitä vähemmän ne sotivat. Mitä enemmän kaikkea yhteistyötä, sitä vähemmän sodan uhkaa.
EU on hyvä esimerkki, sotia on ollut Euroopassa yhtenään, mutta vapaa liikkuminen, kaupankäynti ja yhteinen raha yms luovat vähitellen tilanteen, ettei kukaan halua sotia. Sen vuoksi EU:n on hyvä vähitellen myös laajentua, mutta ei saa pitää liian suurta kiirettä, ettei koko homma hajoa käsiin, kun laajennutaan liian nopeasti.
Hyviä suhteita kannattaa kuitenkin kasvattaa ja kaupankäyntiä lisätä kaikkien maiden välillä.
Valitettavasti Venäjä ja Ukraina osoittavat, että sivistyksemme on vielä vain pintakiiltoa. Kun demokratia ei ole tarpeeksi vahva, löytyy aina vallanhaluisia diktaattoreita ja kun työttömyys lisääntyy ja on paljon köyhyyttä, löytyy aina paljon typeriä kansalaisia, jotka kannattavat heitä. Toivottavasti tämä kaikki ei riistäydy kolmanneksi maailmansodaksi, edelliselläkään kerralla syy ei ollut sen kummempi...

Käyttäjän SeppoRaittila kuva
Seppo Lähdevalo

Sotien syihin kannattaa oikeasti tutustua.

Ei ole sattumaa, että sama taho, joka rahoitti natseja, rahoitti virallisen voittajien historiankirjoituksen, joka mm. vaikenee niin monessa kohdin natsien rahoittajista ja USA:n roolista natsien suhteen (70 000 pakoon autettua, mm. taitavimpien salliminen tulemaan osaksi USA:n tieteellis-teknologista ja mm. Pentagonin ja CIA:n eliittiä).

Maailmanvaltaan pyrkivillä ei ole tietenkään mitään intressiä järjestää jatkuvasti sotia Euroopassa.
Eihän mafiallakaan ole intressiä tappaa "lypsäviä lehmiään".

Maailmanvaltaan pyrkimisen idea on se, että jokainen askel tuottaa tekijöilleen lisää valtaa ja rahaa. Riippumatta siitä, saadaanko maailmanvaltiutta koskaan aikaan.
Kyse on siis pirullisesta rationalismista eikä lainkaan spekulatiivisuudesta ym., mikä huvittaa "salaliittoteoreetikoille" nauravia.

Kannattaa tutustua mm. Ville Iivarinen: Raha -kirjaan ja siinä ainakin nykyiseen FIAT-rahajärjestelmään liittyvään mekanismiin, jonka myötä maailman julkishallintojen kokonaisvelkaantuneisuusaste vääjäämättä kasvaa jatkuvasti.
Sitä kautta raha ja valta maailmassa keskittyy kansainvälisille tahoille ja esim. Suomesta ryövätään kaikki merkittävästi rahanarvoinen, kuten nykyään jo suuresti tapahtuu. - Ihmistulvakriisi vain nopeutti tuota kehitystä, joka muutenkin oli meneillään.
(Ks. mm. tämä oleellinen klikki: http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2011/11/08/...)

Salaliittoajattelu... on vain yhteistyötä salassa, mitä on aina tehty.
Mitä muutakaan tekisivät ne, jotka haluavat maailmanvaltaa?

Virallisesti tunnustettuja salaliittoja löytyy historiasta satoja. (Tässä yksi luettelo: 53 myönnettyä false flagia: http://www.washingtonsblog.com/2015/02/x-admitted-... - Tämäkin sotasuunnitelma oli ilmeisesti peräti vuoteen 2007 asti salainen: https://www.youtube.com/watch?v=p5AzFx76Kbc)
Media vain esittää maailman niin, että lähes kaikki poliittisesti tapahtuisi julkisesti.

Toki sadan vuoden kuluessa ja ihmisten vaihtuessa erilaisia painotuksia motiiveissa ja päämäärissä voi olla. Mutta on selvää, ettei mitään hyvää ihmisten enemmistölle koskaan koidu siitä, että heidän asiansa päätetään liian suurissa yksiköissä eli käytännössä demokratian, varsinkin suoran demokratian, ulottumattomissa.

Euron ym. suhteen Lipponen tunnusti Satakunnan kansassa 2015 valehdelleensa Niinistön kanssa. (Valtamedia ei halua asiaa muistella, mutta esim. tässä: http://mvlehti.net/2015/04/12/paavo-lipponen-valeh...)
Kyse on valtiopetoksesta, rikoksesta, joka ei vanhene.

Toimituksen poiminnat

Sivut